5 κρίσιμοι υγιεινοί παράγοντες


Όχι κάπνισμα

Διατήρηση ενός μέσου βάρους

100 λέξεις ανά παράγραφος

Μέτρια πρόσληψη αλκοόλ

100 λέξεις ανά παράγραφος

30 λεπτά καθημερινής άσκησης

100 λέξεις ανά παράγραφος

Μία καλή ποιότητα διατροφής

100 λέξεις ανά παράγραφος