• Συμβουλευτική
  Η Συμβουλευτική είναι μια μέθοδος που βοηθά τους ανθρώπους να συζητήσουν και να σκεφτούν τα προσωπικά τους προβλήματα, προκειμένου να ανακουφιστούν, να αποκτήσουν μεγαλύτερη κατανόηση και να βρουν κάποια διέξοδο από τις δυσκολίες που τους ταλαιπωρούν. Είναι μια εμπιστευτική διαδικασία με κύριο χαρακτηριστικό της τη συζήτηση.

  Η Συμβουλευτική έχει ως στόχο να βοηθήσει το άτομο να αναπτύξει τις εσωτερικές του δυνάμεις και δυνατότητες στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Ξεκίνησε ως η ανθρώπινη ανάγκη προσφοράς βοήθειας στα άτομα του περιβάλλοντός μας που τη χρειάζονταν

  Στο τμήμα Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης δεχόμαστε τόσο μεμονωμένα περιστατικά όσο και ζευγάρια, αλλά και οικογένειες που αντιμετωπίζουν κάποιο σχετικό πρόβλημα και αναζητούν συγκεκριμένες απαντήσεις.

 • Ψυχοθεραπεία
  Η ψυχοθεραπεία είναι μια διαδικασία παροχής θεραπευτικής βοήθειας, κατά την οποία χρησιμοποιούνται εξειδικευμένες τεχνικές φροντίδας -κυρίως μέσω συνομιλίας-, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να προσφέρουν βοήθεια με υψηλή αποτελεσματικότητα, μεγάλης διάρκειας, σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα δυσκολιών, όπως είναι συναισθηματική πίεση και ο πόνος, το άγχος, τα προβλήματα σε μια συντροφική σχέση, οι φοβίες, το ενδεχόμενο ή το γεγονός μιας σημαντικής απώλειας, ή μια κλινική συνθήκη (π.χ. διαταραχές προσωπικότητας).

  Η ψυχοθεραπεία μπορεί επίσης να βοηθήσει στην εκπλήρωση των αιτημάτων και προσδοκιών του ανθρώπου για προσωπική ανάπτυξη και βελτίωση του εαυτού του. Μια από τις μεγαλύτερες παρανοήσεις γύρω από την ψυχοθεραπεία είναι η αντίληψη που λεει ότι το να αποφασίσει κανείς να δει ψυχοθεραπευτή είναι σημάδι αδυναμίας. Στην πραγματικότητα το ακριβώς αντίθετο είναι πιο κοντά στην αλήθεια: Το γεγονός ότι κάποιος αναγνωρίζει την ανάγκη του για βοήθεια και αναζητά επαγγελματική βοήθεια είναι σημάδι της εσωτερικής του δύναμης και της αποφασιστικότητας του/της να ζήσει μια παραγωγική και γεμάτη νόημα ζωή! Ο απώτερος στόχος της ψυχοθεραπείας είναι η αναδόμηση του ανθρώπου και η αλλαγή της προσωπικότητας και της συμπεριφοράς του. Επιμέρους στόχοι περιλαμβάνουν την επίλυση εσωτερικών συγκρούσεων και προβλημάτων, τη θεραπεία ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων, τη βελτίωση ψυχολογικών δεξιοτήτων, αλλά και γενικότερα την προσωπική ανάπτυξη του ατόμου.

 • Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία
  Οι Ψυχοδυναμικές θεραπείες, όπως και η κλασική ψυχανάλυση, συνιστούν προσεγγίσεις βοηθητικές για τους ανθρώπους, οι οποίες προήλθαν από τις ιδέες του Sigmund Freud, των συνεργατών και των μαθητών του. Ίσως μία τέτοια γενεαλογία θα μπορούσε να αποδοθεί σε όλες σχεδόν τις μορφές της «ομιλούσας θεραπείας» -εφόσον ακόμη και εκείνες που διαφέρουν ριζικά από τον τρόπο δουλειάς του Freud- έχουν επηρεαστεί με κάποιον τρόπο από αυτόν.

  Οι ψυχοδυναμικές θεραπείες χαρακτηρίστηκαν από (1) την εστίαση στο συναίσθημα και τη συναισθηματική έκφραση, (2) τη διερεύνηση των προσπαθειών του πελάτη να αποφύγει συγκεκριμένα θέματα ή να εμπλακεί σε δραστηριότητες που καθυστερούν τη θεραπευτική διαδικασία (για παράδειγμα, επεξεργασία της αντίστασης), (3) την αναγνώριση των προτύπων στις συμπεριφορές, τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις εμπειρίες και τις σχέσεις του ασθενή (σχέσεις με αντικείμενα), (4) την έμφαση σε παρελθούσες εμπειρίες, (5) την εστίαση σε διαπροσωπικές εμπειρίες, (6) την έμφαση στη θεραπευτική σχέση (μεταβίβαση και θεραπευτική συμμαχία) και (7) τη διερεύνηση των επιθυμιών, των ονείρων και των φαντασιώσεων (ενδοψυχικές δυναμικές).

  Η ψυχοθεραπεία, ή αλλιώς ψυχολογική θεραπεία, βασίζεται στη σχέση θεραπευτή και θεραπευόμενου, η οποία σχέση παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο στην αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπείας. Για αυτό ο επαγγελματίας που ασκεί την ψυχοθεραπεία, πέρα από τις ακαδημαϊκές και ψυχοθεραπευτικές γνώσεις, χρειάζεται να διακατέχεται και από άλλα στοιχεία όπως ενσυναίσθηση, σεβασμό, ανθρωπιά, ενεργητική ακρόαση κτλ. Πολύ βασικό στοιχείο για την άσκηση του επαγγέλματος του ψυχοθεραπευτή, είναι να έχει κάνει ο ίδιος αρκετά χρόνια ψυχοθεραπεία πριν ασκήσει το επάγγελμα, προκειμένου να μπορεί να διαχειρισθεί τα ζητήματα που φέρνουν οι θεραπευόμενοι του και να αποφεύγει τις συνηχήσεις.

  Συγκεκριμένα, ο θεραπευτής καλείται να βοηθήσει τον θεραπευόμενο μέσα από μια σχέση που βασίζεται στη συνεργασία, με στόχο να κατανοήσει την εσωτερική πραγματικότητα του θεραπευόμενου, καθώς και τον τρόπο που αυτός ερμηνεύει και κατανοεί τις εμπειρίες του και έπειτα να τον βοηθήσει να αλλάξει τις δυσλειτουργικές στάσεις, γνωσίες και συμπεριφορές του. Ο ρόλος ενός καλού ψυχοθεραπευτή δεν είναι όμως να βρει ο ίδιος τη λύση στα προβλήματα του θεραπευόμενου. Με την ενσυναίσθηση (empathy) και την ενθάρρυνση ο θεραπευόμενος, είναι ελεύθερος να πάρει το χώρο και το χρόνο του για να εκφραστεί, να επεξεργαστεί τα όσα έχει και αν επιθυμεί να αλλάξει.

  Η ψυχοθεραπεία μπορεί να είναι ατομική, οικογενειακή, ομαδική, ζεύγους. Το είδος της ψυχοθεραπείας που παρέχεται στους ασθενείς, διαφέρει κατά πολύ από χώρο σε χώρο. Η ατομική ψυχοθεραπεία εφαρμόζεται σχεδόν σε όλα τα εξωνοσοκομειακά πλαίσια, ενώ είναι επίσης συχνή και σε ενδονοσοκομειακούς χώρους. Στα εξωνοσοκομειακά πλαίσια, η ομάδα ή το άτομο και ο θεραπευτής, συναντιούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα και έχουν ένα ορισμένο ή περισσότερα θέματα προς αντιμετώπιση.

 • Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας
  Ο σύμβουλος ψυχικής υγείας, είναι ο επαγγελματίας που παρέχει συμβουλές σε ένα άτομο ή μια ομάδα ώστε να πετύχουν αυτοί, τους στόχους που έχουν θέσει. Ο σύμβουλος, επιλέγει την ειδίκευσή του σε συγκεκριμένες τεχνικές ή τομείς και καλείται να τηρεί λεπτές ισορροπίες. Οι βασικές αρχές της Συμβουλευτικής είναι η ακεραιότητα του χαρακτήρα του Συμβούλου Ψυχικής Υγείας, η αμεροληψία του και ο σεβασμός του προς τον συμβουλευόμενο. Ο Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας προωθεί την ψυχική υγεία, διευκολύνοντας και υποστηρίζοντας την προσπάθεια του ατόμου σεβόμενος/η τις προσωπικές του αξίες, το δυναμικό του, τις αντοχές του καθώς και τις ικανότητες του να προσδιορίζει τους ατομικούς του στόχους. Δύναται να είναι υποστηρικτικός σε δύσκολες εμπειρίες ζωής βοηθώντας το Συμβουλευόμενο να προσαρμόζεται, να αλλάζει και να ζει με ένα λειτουργικό και εποικοδομητικό τρόπο.